Com actuem? - Llegir més

 • Entrevista d'acolliment familiar.  Recollim la demanda dels pares, els seus neguits i preocupacions. Expliquem com serà el procés d'atenció al CDIAP.
 • Valoració diagnòstica. Molts dels nens que venen al CDIAP arriben amb un diagnòstic sindròmic i a vegades, també etiològic. El que nosaltres creiem més important per a la nostra intervenció terapèutica és el fet de conèixer les competències i les habilitats que el nen utilitza de forma òptima en la interacció, així com també aquelles que han resultat afectades degut a l’ús que l’Infant ha fet d’aquestes competències i habilitats residuals per tal de fer front a la seva situació. El diagnòstic es fa al llarg de tota l'estada. Realitzem un diagnòstic funcional . Fem  servir diversos procediments d'avaluació : neurològics, psicològics, pedagògics, comunicació i llenguatge, motors i socials . Si cal, es demanen proves complementaries. 
 • Un cop finalitzades les valoracions, les analitzem en sessió interdisciplinar. Fem la devolució a la familia  i  consensuem la proposta d’atenció que respon millor a les necessitats de cada nen i família,  promovent la corresponsabilitat i l'apoderament. 
 • Atenció al nen i a la família. El tractament és global i l'atenció no es limita al dèficit específic. Considerem l’Infant en les diferents dimensions de creixement: afectiu, relacional, intel•lectual, llenguatge i motriu, amb  col•laboració amb la família i coordinació amb la resta de professionals.  Donem suport per acompanyar en el procés de creixement i criança. Apoderem a les famílies en les seves capacitats parentals, perquè els pares són una peça clau pel desenvolupament del seu fill.

        Les diferents modalitats d’atenció son

 • Atenció directa individualitzada
 • Seguiments i controls evolutius.
 • Activitats de grup reduït : psicomotricitat,  joc i habilitats socials, llenguatge, grups de massatge infantil i grup de piscina  amb les fisioterapeutes

Quan es finalitza l’atenció a ONA-CDIAP, si és pertinent derivem els nens a altres dispositius de tractament amb els que ens coordinem per afavorir la continuïtat en la seva atenció..

 • Atenció a les escoles infantils. Fem reunions d’orientació, suport, sensibilització, integració dels nens...   
 • Coordinació amb els professionals de la zona: dels àmbits socials, mèdics, psicopedagògics per a facilitar la prevenció, detecció i atenció dels nens que presentin algun dèficit o risc.

ONA-CDIAP forma part del Pla d’Atenció Integral a les persones amb Autisme i participa en la Unitat Funcional de Trastorns d’Espectre Autista (UFTEA) del Tarragonès.

 • Prevenció, detecció i seguiment, el més aviat possible, dels infants d'alt risc amb col•laboració amb els diferents professionals de la salut, escoles infantils i serveis socials.
 • Formació i Assessorament als professionals de la petita infància. Formació de professionals que cursen postgraus i màsters, amb conveni amb diverses Universitats (URV, UAB, Ramon Llull,...) 
 • Activitats de caràcter intern: formació continuada, supervisió , sessions clíniques interdisciplinaris i innovació de projectes i programes d'atenció i prevenció.