MODEL SCERTS.

10/11/2014 a 12/11/2014

Cinta Ramon, pedagoga i Victòria Solà, pedagoga i logopeda d’ONA-CDIAP, assisteixen a la formació externa que organitza AETAPI sobre el MODEL SCERTS, a càrrec de Barry M. Prizant.
Es un model d’intervenció global i multidisciplinari dirigit a ajudar a persones amb TEA i les seves famílies. Desenvolupa les habilitats comunicatives i socio-emocionals i es pot aplicar a qualsevol edat, nivell d’habilitats del desenvolupament verbal/no verbal.

Barry M. Prizant  és logopeda i té el Certificat de Competència Clínica (CCC-SLP) de la Associació i Audició American Speech-Language.  Te més de 40 anys d'experiència com a investigador clínic i consultor de programes per a nens i adults amb trastorns de l'espectre autista (TEA) i discapacitats del desenvolupament , així com atenció a les seves famílies.