L'ENTREVISTA AMB PARES I EL JOC COM A EINES DIAGNÒSTIQUES

14/10/2014

ONA-CDIAP en el marc de la formació interna ha programat el curs per adquirir les nocions bàsiques de psicodiagnòstic a través de l’observació, la interpretació i l’anàlisi del joc infantil  en nens i nenes de 0 a 6 anys aprofitant l’entrevista amb els pares com a eina complementària d’avaluació.

A càrrec de Catalina Munar Mut.
Llicenciada en Psicòloga clínica. Màster en Psicopatologia de l’infant per la Universitat Autònoma de Barcelona. Cap de l’Àrea psicològica d’Anne Fundació. Docent del màster d’Atenció Precoç de a la Blanquerna. Professora de IARPP (International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy) amb més de 20 anys d’experiència professional i més de 10 anys d’experiència com a docent en empresa pública i privada, i també en l’àmbit universitari.

Laura Górriz Duran.
Llicenciada en Psicologia Clínica i Certificada en VIT (Video Intervention Therapy) que complementarà la part pràctica d’observació psicodiagnòstica amb suport multimèdia.

 El curs ha estat Cofinanciat per la Fundació Tripartida per la Formació  en el Treball i el Fons Social Europeu.