INTERVENCIÓ DISFAGIA OROFARINGIA EN EDAT PEDIÀTRICA

09/02/2013 a 04/05/2013

Les professionals d’ONA-CDIAP ( Judit Villasevil, Marta Mas, Montse Balada, Dolors Vidal i Mariona Ruana) van assistir al curs organitzat per l’ACAP amb la docent, Raquel Garcia Ezquerra, logopeda especialista en deglució. Secció Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició pediàtrica del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

L’objectiu del curs és integrar els coneixements i les competències necessàries per el tractament dels pacients en edat pediàtrica que puguin presentar aquestes alteracions.