FORMACIÓ I ACREDITACIÓ EN EL DIAGNÒSTIC DEL TRASTORN AUTISTA. PROVES ADI-R I ADOS-G

28/02/2013 a 08/06/2013

Ona-Cdiap conjuntament amb Astafanies i amb la col.laboració de la Diputació de Tarragona i Repsol organitzen dos cursos formatius per a professionals dels Centres de desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) del Camp de Tarragona, per a la detecció i el diagnòstic de TEA (Trastorns de l’Espectre Autista). La formació ha estat impartida per la Dra Amaia Hervás.

Es tracta de dues jornades en la que es realitzaran proves reals de detecció i diagnòstic de TEA d’acord amb els estàndards internacionals. D’aquesta manera els professionals podran aprendre les noves tècniques d’homologació mundial i alhora obtenir-ne l’acreditació per aplicar-les.
La formació, per tant, és molt pràctica i, donada la complexitat de les proves, està organitzada en grups reduïts, d’un màxim de 25 professionals per curs,  majoritàriament professionals dels CDIAPS, i també del CSMIJ, EAP i ASPERCAMP.

La primera prova, anomenada ADI-R (Autism Diagnostic Interview- Revised. M Rutter, A Le Couteur, C Lord), consisteix en una Entrevista Diagnòstica de l’Autisme als pares de nens susceptibles de patir un TEA. En l’entrevista, es busca obtenir descripcions detallades del comportament del nen per analitzar si corresponen o no a un cas de TEA.

La segona prova, anomenada ADOS-G (Autism Diagnostic Observation Schedule – C. Lord, M Rutter, P.C. DiLavore y S.Risi), tracta d’una Escala d’Observació Diagnòstica de l’Autisme. En aquest cas es fa una avaluació estandarditzada i semi-estructurada de la interacció social, la comunicació , el joc i l’ús imaginatiu de materials en aquells nens que puguin presentar un TEA.

La formació d’ambdues sessions va a càrrec de la Dra. Amaia Hervás Zúñiga, psiquiatra infanto- juvenil i cap de la Unitat de Salut Mental Infanto-Juvenil de l’Hospital Universitari Mutua de Terrassa.
És especialista en psiquiatria infantil-juvenil de l’Institut de Psiquiatria del Hospital Maudsley, de Londres, i també en psiquiatria d’adults per l’Hospital Sant George’s de Londres. D’altra banda, participa en estudis d’investigació nacionals i internacionals d’epidemiologia i de genètica en TDAH i TEA i te varies publicacions internacionals rellevants en aquests àmbits. Està acreditada per ser la formadora oficial del ADOS-G per la Professora Anne LeCouteur, de la Universidad de New Castle, i del ADI-R pel Professor Anthony Bailey, i el  Professor Michael Rutter, de l’ Institute of Psychiatry-Maudsley Hospital de Londres.