ASPECTES ÈTICS I BONES PRÀCTIQUES EN LA REDACCIÓ D'INFORMES EPICRÍTICS.

06/11/2017 a 20/11/2017

La Dra Asunción Molina Bartomeus, psicòloga, especialitzada en infància i adolescència i especialitsta en ètica i psicologia forense en els àmbits de família, infància i adolescència. Ens va donar a conèixer els aspectes ètics i bones pràctiques en la redacció informes epicrítics, abordant també aspectes claus sobre la protecció de dades de caràcter personal vinculades al Servei un cop aquest finalitza.