ABÚS SEXUAL INFANTIL EN L’ETAPA DE 0 A 6 ANYS: DETECCIÓ, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ

18/10/2014

Curs de formació interna que ONA-CDIAP organitza i es realitza al local de l'IMET, per adquirir els coneixements més rellevants sobre l’abús sexual infantil per a què, en cas necessari, es puguin abordar aquestes situacions amb garantia de prevenir, detectar i/o intervenir de la manera més apropiada. Aplicar les possibles intervencions educatives per reduir els efectes de l’abús sexual infantil. Aprofundir en la prevenció dels abusos sexuals o les situacions abusives.

La formadora, Pilar Polo Polo és Psicòloga clínica. Actualment és coordinadora de formació de la Fundació Vicky Bernadet per a l’assessorament i la prevenció dels abusos sexuals a menors, amb funcions de terapeuta, docent i coordinadora de l’àrea de projectes.

El curs ha estat Cofinanciat per la Fundació Tripartida per la Formació  en el Treball i el Fons Social Europeu.