TERAPIA MIOFUNCIONAL EN DIFICULTATS DE L'ALIMENTACIÓ INFANTIL

06/07/2018 a 08/07/2018

L'equip de T. Alimentació i Disfàgia d'Ona-Cdiap va assistir a la Rioja al curs realitzat per la logopeda Begoña Barceló Sarria.  L'objectiu va ser l'aplicació de la teràpia miofuncional amb els lactants i nens petits. Les dificultats dels prematurs i nens de baix pes. Es van oferir orientacions per nadons amb fissures labiopalatines.  Es van mostrar pautes de prevenció i tractament dels mals hàbits orals. Va presentar estratègies de intervenció logopèdica amb els lactants, nens petits i adults.